اصطلاحات بازرگانی اینکوترمز: گروه F

اصطلاحات بازرگانی اینکوترمز: گروه F

گروه F تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا:

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده ، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. مهم ترین روش‌های موجود در این گروه عبارت‌اند از:

FCA    Free Carrier

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ FCA به معنی تحویل کالا به حمل‌کننده در مبدا ( تحویل کالا داخل کامیون ، ریل و هواپیما ). با توجه به اینکه محل تحویل کشور فروشنده میباشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک محل بارگیری می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار است (نه الزاماً)..

  شیوه حمل محل تحویل

می تواند برای هر نوع شیوه حمل و نقل از طریق هوایی ، پیک ، کامیون ، راه آهن ، کشتی یا به کمک چند حالت استفاده شود.

  محل تحویل کالا از فروشنده به خریدار در یک قرارداد فروش مطابق با قاعده FCA می تواند در هر محلی اعم از انبار فروشنده و یا جایی غیر از آن باشد. توصیه می شود طرفین معامله در قرارداد خود محل دقیق تحویل را ذکر کنند تا مسئولیت های طرفین مشخص باشد.

FAS   Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا . محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است. مطابق قوانین FAS ، اینکوترمز ۲۰۲۰ بدان معنی است که فروشنده وقتی کالا را در کنار کشتی ( مثلاً اسکله ) در بندر تعیین شده به  خریدار تحویل میدهد تعهد خود را انجام داده است.خریدار وظیفه بارگیری کالا های موجود و حمل و نقل آنها و سایر موارد لازم برای رسیدن کالا به مقصد نهایی را بر عهده دارد.

  شیوه حمل و محل تحویل

این قاعده تنها مختص حمل دریایی و آبراه های داخل کشور، زمانی که طرفین قصد تحویل کالا را در کنار کشتی داشته باشند به کار می رود. طرفین باید محل دقیق تحویل کالا را در بندر تعیین شده را مشخص کنند به این جهت که تا آن لحظه هزینه های حمل با فروشنده خواهد بود. بنابراین ممکن است در صورت عدم تعیین دقیق محل تحویل فروشنده در جایی که راحت تر است محموله را تحویل دهد.

 FOB : Free On Board

طبق قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ FOB به معنای تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا است.  فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

  شیوه حمل و نقل

این قاعده تنها مختص حمل دریایی و آبراه های داخل کشور، زمانی که طرفین قصد تحویل کالا را در عرشه کشتی داشته باشند به کار می رود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فرم درخواست تماس

کافیست شماره تماس خود را در باکس زیر وارد کنید همکاران ما به زودی با شما تماس خواهند گرفت

مقالات


Where To Find Sri Lankan Wives

Where To Find Sri Lankan Wives

How To Find Asian Mail Order Brides

How To Find Asian Mail Order Brides

The Enchanting World Of Salvadoran Brides

The Enchanting World Of Salvadoran Brides

Who Are Turkish Mail Order Brides?

Who Are Turkish Mail Order Brides?

Guide To Date Uzbek Women

Guide To Date Uzbek Women

پروژه ها


پروژه ترخیص دستگاه تزريق پلاستيك
پروژه ترخیص SCREW پيچ
پروژه ترخیص لايه پارچه و دكمه
پروژه ترخیص دکمه
پروژه ترخیص پیچ ماخذ 32 درصد
پروژه ترخیص تی