پروژه ترخیص پایه ترازو و لوازم مربوط

???? پایه ترازو و لوازم مربوط
Scales stand &related app
HS Code : 84239010
ماخذ حقوق ورودی: 5 درصداولویت کالایی: 23
ارزش جهانی هر کیلو 2.80 دلار
مدت زمان ترخیص کالا : 15 روز کاری
مجوز های مربوط : استانداردمیزان حجم : یک کانتینر 20 فوت
4606 کیلوگرم معادل 696 کارتن

#گمرگ #صادرات #بوشهر #صادرات #ایران #امارات #کالا #گمرگات #دبی #ترخیصکالا #ترخیص #ضمانتنامه #ادارهبندر #واردات #ترخیصکار #مشاوره #فروش #بازار #خرید #ارزیابی #صادراتی #تهلنجی #کشتی #لنج #اقتصادی #بازرگانی #بازرگانان #اسناد #تترا #ترازو #لوازم_جانبی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.