ترخیص کالا

پروژه ترخیص دستگاه تزريق پلاستيك

پروژه ترخیص دستگاه تزريق پلاستيك

نام کالا :دستگاه تزريق پلاستيكHs code: ٨٤٧٧١٠٠٠ ماخذ ١٥ درصدارزش جهانی هر دستگاه با توجه به تناژ متفاوت ميباشدمدت زمان ترخیص 15 روز کاری حجم یک کانتینر ٤٠ فوت حدود ٤ دستگاه به وزن ١٦٠٠٠ کیلو گرم ◀️ جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر ...

پروژه ترخیص SCREW پيچ

پروژه ترخیص SCREW پيچ

نام کالا : SCREW پيچHs code: ٧٣١٨١٥٩٠ ماخذ ٣٢ درصدارزش جهانی هر كيلو ٢ دلار (با توجه به نوع پيچمدت زمان ترخیص 15 روز کاریمجوز های مربوط : استانداردحجم یک کانتینر 20 فوت حدود ١٢٥٠ کارتن به وزن ٢٧٠٠٠ کیلو گرم8w ...

پروژه ترخیص لايه پارچه و دكمه

پروژه ترخیص لايه پارچه و دكمه

نام کالا : لايه پارچه و دكمهHs code: ٩٦٠٦٢٢٠٠ دكمه ماخذ ٢٠ درصدارزش جهانی هر كيلو ٢ دلارHs code: ٩٦٠٦٢٢٠٠ لايه پارچه ماخذ ٢٦ درصدارزش جهانی هر كيلو ٤ دلارمدت زمان ترخیص 15 روز کاریمجوز های مربوط : استانداردحجم یک کانتینر 20 فوت حدود ...

پروژه ترخیص دکمه

پروژه ترخیص دکمه

نام کالا : دكمهHs code: ٩٦٠٦٢٢٠٠ دكمه ماخذ ٢٠ درصدارزش جهانی هر كيلو ٢ دلارمدت زمان ترخیص 15 روز کاریمجوز های مربوط : استانداردحجم یک کانتینر 20 فوت حدود ٧٢٠ کارتن به وزن ١٢٠٠٠ کیلو گرم گروه بازرگانی لاله رخسار با مدیرانی با تجربه، ...

پروژه ترخیص پیچ ماخذ 32 درصد

پروژه ترخیص پیچ ماخذ 32 درصد

پيچ ماخذ ٣٢ درصدارزش جهانی هر كيلو ٢ دلارمدت زمان ترخیص 15 روز کاریمجوز های مربوط : استانداردحجم یک کانتینر ٤٠ فوت حدود 1450 کارتن به وزن 26000 کیلو گرم گروه بازرگانی لاله رخسار با مدیرانی با تجربه، معتبر و کاردان در زمينه ارائه ...

پروژه ترخیص تی

پروژه ترخیص تی

گروه بازرگانی لاله رخسار با مدیرانی با تجربه، معتبر و کاردان در زمينه ارائه تمامی خدمات بازرگانی از جمله حمل و ترخیص کالا، صادرات، واردات، ثبت سفارش کالا و ... میکوشد تا ترخیص کالا از گمرک را برای شما عزیزان با استفاده از آخرین قوانین ...

پروژه ترخیص دستگیره  UPVC

پروژه ترخیص دستگیره UPVC

گروه بازرگانی لاله رخسار با مدیرانی با تجربه، معتبر و کاردان در زمينه ارائه تمامی خدمات بازرگانی از جمله حمل و ترخیص کالا، صادرات، واردات، ثبت سفارش کالا و ... میکوشد تا ترخیص کالا از گمرک را برای شما عزیزان با استفاده از آخرین قوانین ...

پروژه ترخیص پایه ترازو و لوازم مربوط

پروژه ترخیص پایه ترازو و لوازم مربوط

???? پایه ترازو و لوازم مربوطScales stand &related appHS Code : 84239010ماخذ حقوق ورودی: 5 درصداولویت کالایی: 23ارزش جهانی هر کیلو 2.80 دلارمدت زمان ترخیص کالا : 15 روز کاریمجوز های مربوط : استانداردمیزان حجم : یک کانتینر 20 فوت4606 کیلوگرم معادل 696 کارتن#گمرگ #صادرات #بوشهر #صادرات #ایران #امارات #کالا #گمرگات #دبی #ترخیصکالا #ترخیص #ضمانتنامه #ادارهبندر #واردات #ترخیصکار #مشاوره #فروش #بازار #خرید #ارزیابی #صادراتی #تهلنجی #کشتی #لنج #اقتصادی #بازرگانی #بازرگانان #اسناد #تترا #ترازو #لوازم_جانبی ...

پروژه ترخیص کالا (گارد و رکاب خودروسواری)

پروژه ترخیص کالا (گارد و رکاب خودروسواری)

????گارد و رکاب خودرو سواریHS Code : 87082910اولویت کالایی : 25ماخذ حقوق ورودی: 20 درصدارزش کالا : با توجه به نوع خودرو و مدل آن متفاوت استمدت زمان ترخیص کالا : 15 روز کاریمیزان حجم : یک کانتینر 40 فوت3300 کیلوگرم معادل 355 کارتنگمرگ #صادرات #بوشهر #صادرات #ایران #امارات #کالا #گمرگات #دبی #ترخیص_کالا #ترخیص #ضمانتنامه #اداره_بندر #واردات #ترخیص_کار #مشاوره #فروش #بازار #خرید #ارزیابی #صادراتی #ته_لنجی #کشتی #لنج #اقتصادی #بازرگانی #بازرگانان #اسناد #گارد #رکاب #خودرو ...

پروژ ترخیص کالا (دوک نخ پلی استر)

پروژ ترخیص کالا (دوک نخ پلی استر)

????نام کالا : دوک نخ پلی استر ( Polyester String )HS Code : 55082000اولویت کالایی : 22ماخذ حقوق ورودی: 15 درصدارزش کالا : ساخت چین 1.44 یورومدت زمان ترخیص کالا : 20 روز کاری✅ این کالا مشمول 20 درصد تخفیف سود بازرگانی در ...