پروژه ترخیص لايه پارچه و دكمه

نام کالا : لايه پارچه و دكمه
Hs code: ٩٦٠٦٢٢٠٠ دكمه ماخذ ٢٠ درصد
ارزش جهانی هر كيلو ٢ دلار
Hs code: ٩٦٠٦٢٢٠٠ لايه پارچه ماخذ ٢٦ درصد
ارزش جهانی هر كيلو ٤ دلار
مدت زمان ترخیص 15 روز کاری
مجوز های مربوط : استاندارد
حجم یک کانتینر 20 فوت حدود ٧٢٠ کارتن به وزن ١٢٠٠٠ کیلو گرم
نام کالا : لايه پارچه و دكمه
Hs code: ٩٦٠٦٢٢٠٠ دكمه ماخذ ٢٠ درصد
ارزش جهانی هر كيلو ٢ دلار
Hs code: ٩٦٠٦٢٢٠٠ لايه پارچه ماخذ ٢٦ درصد
ارزش جهانی هر كيلو ٤ دلار
مدت زمان ترخیص 15 روز کاری
مجوز های مربوط : استاندارد
حجم یک کانتینر 20 فوت حدود ٧٢٠ کارتن به وزن ١٢٠٠٠ کیلو گرم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.